Atatürk Haber

  1. Anasayfa
  2. »
  3. Gündem
  4. »
  5. Son dakika: Kadına yönelik şiddette devrim gibi karar! Bakanlık duyurdu

Son dakika: Kadına yönelik şiddette devrim gibi karar! Bakanlık duyurdu

admin admin -
16 0

İçişleri Bakanlığı, kadına yönelik şiddetle mücadele için 2020 yılının ilk gününde Bakan Süleyman Soylu imzalı  “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Genelgesi” yayımladı. 81 İl Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, İl Sahil Güvenlik Komutanlığına gönderilen genelgede, kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda  yükümlülüğü bulunan tüm kamu kurum ve kuruluşları ile bu alanda görev alan kamu görevlilerinin sorumluluklarını gecikmeksizin yerine getirmeleri ve bu konuda topyekûn mücadele edilmesi gerekliliğinin önemine vurgu yapıldı.

 

2020-2021 Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı” kapsamında; İçişleri Bakanlığı vaaliliklerin ve kolluk birimlerinn görev ve sorumluğunda olan konularda mevzuatta verilen görev ve sorumlulukların gecikmeksizin uygulanması, alınan tedbirlerde etkinliğin ve kurumsal kapasitenin artırılması, koordinasyon ve işbirliğinin geliştirilmesi ayrıca toplumsal farkındalığın artırılması istendi.Ayrıca göderilen genelge ile şiddet mağdurunun yaşam,fiziksel ve ruhsal vücut bütünlüğünün her şart altında korunması gerektiğinin net bir şekilde altı çizildi.

Bakanlığın 81 İle gönderdiği genelgede kadına yönelik şiddetle mücadele için atılacak olan adımlar şu şekilde sıralanadı:

 

500 BİN KOLLUK PERSONELİ KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE KONUSUNDA HİZMET İÇİ EĞİTİMLE DESTEKLENECEK

Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından öncelikli olarak asayiş birimleri, polis merkezleri ve karakollarda görev yapan kolluk görevlilerinden başlamak üzere personelin tamamının 2020-2021 yılları arası aile içi ve kadına yönelik şiddetin önlenmesi konusunda hizmet içi eğitime tabi tutulacak.

KADINA YÖNELİK ŞİDDET KONUSU KOLUK BİRİMLERİNDE ZORUNLU DERS OLACAK

Polis Akademisi Başkanlığı ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi tarafından kadına yönelik şiddetin önlenmesi konularına ilişkin eğitim müfredatı hazırlanarak bu konunun hemen her seviyede eğitim alacak öğrencilerin eğitimlerinin bir parçası haline getirilmesi sağlanacak.

VALİLER/KAYMAKAMLAR BAŞKANLIĞINDA KOMİSYONLAR KADINA YÖNELİK ŞİDDETİ KESİNTİSİZ TAKİP EDECEK

Valilikler aile içi ve kadına yönelik şiddetin engellenmesine yönelik olarak illerindeki  tüm kamu kurumlarının sorumluluklarına ve  uygulamalarına yön verecek. Görev ve sorumlulukların uygulanmasındaki eksiklikleri ortadan kaldırılacak. Kurumlar arası koordinasyon ve işbirliğini geliştirici hizmet içi eğitimler düzenleyecek. İllerde oluşturulan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon, İzleme, Değerlendirme Komisyonları” valilerin başkanlığında, başta kolluk amirleri olmak üzere, görev ve sorumluluk üstlenen tüm birim/kurum amirlerinin bizzat katılımıyla 3 ayda bir toplanacak.  Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon, İzleme, Değerlendirme Komisyonları” ilçe düzeyinde ve kaymakamlar başkanlığında ilgili kurum amirleri ile düzenli olarak toplanmasının sağlanacak. İl/ilçe düzeyinde yapılacak komisyon toplantılarına, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, kadın dernekleri, barolar vb. kurum ve kuruluşlar davet edilecek.

İLDEKİ TÜM KAMU GÖREVLİLERİ SEFERBER EDİLECEK, ŞÜPHELİ DURUMLAR KAMU GÖREVLİLERİ TARAFINDAN ŞİDDET ÖNLEME MERKEZLERİNE İHBAR EDİLECEK

Aile içi ve kadına yönelik şiddet olaylarının daha çok özel alanda kalması ve bu nedenle yaşanan olayların yüzde 80inin kamu birimlerine yansımadığı hususu göz önünde bulundurularak il/ilçelerde muhtarlar,
rehber öğretmenler/diğer öğretmenler, aile hekimleri, din görevlileri başta olmak üzere tüm kamu görevlilerine gerekli eğitimlerin verilmesi ve kamu görevlilerinin bu hususta etkin rol almaları sağlanacak. Ayrıca beyanlara yansımasa bile şiddet olayını çağrıştıran durumlar gerekli birimlere bildirilecek.

KADIN ACİL DESTEK (KADES) UYGULAMASI YAYGINLAŞTIRILACAK

Kadın Acil Destek (KADES) uygulamasının il/ilçe düzeyinde vatandaşa duyurularak, uygulamanın kullanımı konusunda gerekli bilgilendirmeler yapılacak.

LE İÇİ VE KADINA KARŞI ŞİDDET OLAYLARI KAYIT FORMU” ŞEKİL VE İÇERİK OLARAK DEĞİŞTİRİLECEK

Oluşturulacak bir komisyonla kolluk birimleri tarafından kullanılan Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddet Olayları Kayıt Formu” değiştirilecek. Form, olay bazında risk/tehdit değerlendirmesini daha iyi ortaya koyacak, uygulayıcılara yön verme niteliği artırılacak.  Acil durumun fark edilmesine olanak sağlayacak şekilde kırmızı ve diğer renklere yer verilerek farkındalık artırılacak.

UYAP/POLNET/JABS/ŞÖNİM ORTAK PORTALININ KURULUMU TAMAMLANACAK

Kadına yönelik şiddetle daha etkin mücadele etmek için Adalet Bakanlığının Ulusal Yargı Ağı Sistemi (UYAP) Jandarma Genel Komutanlığı Jandarma Bilgi Sistemi (JABS), Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Bilgi Sistemi (POLNET), Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı Şiddet Önleme Merkezleri (ŞONİM) arasında bilginin hızlı paylaşımı için ortak bir ağ kurulacak.

ŞİDDET FAİLLERİ İÇİN ELEKTRONİK KELEPÇE 81 İLDE YAYGINLAŞTIRILACAK

Şiddet failleri için   Elektronik Kelepçe” uygulaması ülke geneline yaygınlaştırılacak. Bununla ilgili ilgili bakanlıklar işbirliğinde gerekli altyapının yapılması için çalışmalar hemen başlayacak.

TEK BİR İŞLEMLE ŞİDDET MAĞDURLARININ BİLGİLERİNE 3. KİŞİLERİN ERİŞİMİ GİZLENECEK

Şiddet mağduru korunan kişi ile birlikte diğer aile bireylerinin kimlik ve adres bilgileri 3. Kişilerin erişimine engellenecek. Bu bilgilerin tüm kurumlara ait resmi belgelerde  Gizli Tutulması” ilişkin kararlar elektronik ortamda gönderilmesi için Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından gerekli alt yapı kurulacak.

SORUMLULUKLARINI YERİNE GETİRMEYEN BELEDİYELER DENETLENECEK

Belediye Kanunu gereğince büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 100.000 üstü olan ilçelerde kadın konukevleri açılıp/açılmadığı hususunda İçişleri Bakanlığı müfettişlerince denetimler yapılacak.

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI VE SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI  BÜNYESİNDEKİ TÜM ER/ERBAŞLAR KADINA YÖNELİK ŞİDDETİN ENGELLENMESİ KONUSUNDA EĞİTİLECEK

Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesinde vatani görevini yapmakta olan er ve erbaşlara; ailenin önemi, erken yaşta ve zorla evlilikler, kadına yönelik şiddetin sonuçları ve bu durumun engellenmesine yönelik eğitimler verilecek.

EMNİYET VE JANDARMADA SADECE KADINA ŞİDDET KONUSUNDA  UZMANLAŞAN  BİRİMLER KURULACAK

Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 6284 sayılı Kanun kapsamında yürütülen tüm işlemlerin il/ilçe düzeyinde tek elden takibinin yapılması için tek işi kadına karşı şiddetle mücadele olan idari birimler kurulacak.

ŞİDDET MAĞDURUNA DELİL, BELGE ARANMAKSIZIN RESEN KORUYUCU TEDBİRLER VERİLECEK

Şiddet mağdurunun hayati tehlikesinin bulunması halinde; bu hususta bir talebinin olup olmadığına bakılmaksızın mağdurun yaşam hakkının korunmasını sağlamak amacıyla koruyucu tedbirler alınacak. 6284 sayılı Kanun kapsamında koruyucu veya önleyici tedbir kararlarının alınması ve yerine getirilmesi aşamasında şiddet mağduru ile şiddet uygulayan arasında kesinlikle uzlaşma ya da arabuluculuk faaliyetinin yapılamayacağı hususunda gerekli tedbirlerin alınacak.

FİZİKSEL ŞİDDET BARINDIRMASA DAHİ KADINA YÖNELİK ŞİDDET ADLİ OLAY SAYILACAK

Kolluk birimlerine gelen mağdur kadınlara yönelik iş ve işlemlerin; mahremiyete ve gizliliğe özen gösterilecek. Mağdur kadınlar, kendilerini rahat hissedebilecekleri, üçüncü kişilerin bulunmadığı, fiziken uygun ortamlarda, eğitim almış kadın personel tarafından ifadeleri alınacak. Kolluk birimlerince fiziksel şiddet barındırmasa bile meydana gelen kadına yönelik şiddet olaylarının adli olay olarak değerlendirilecek. Bu kapsamda il/ilçelerde meydana gelen olayların yapılacak risk/tehdit değerlendirmesi ile birlikte sıralı amirlere de bildirilecek.

Kadına yönelik şiddet olayları ile ilgili ihbar, şikayet ve haber alındığı andan itibaren konunun kriminal bir vaka olarak ele alınıp adli/önleyici kolluk görevinin bir arada yürütülmesi sağlanacak. Soruşturmanın etkinliği açısından her türlü bilgi, belge ve delilin zamanında, eksiksiz ve ayrıntılı bir şekilde toplanacak.

ŞİDDET UYGULAYANIN RUHSATLI SİLAHI KOLLUK TARAFINDAN ALINACAK

Kadına yönelik şiddetle daha etkin mücadele edilebilmesi ve kadın cinayetlerinin önüne geçilebilmesi amacıyla 6284 sayılı kanun kapsamında haklarında tedbir kararı verilenlerin silahları kolluk tarafından alınacak ve haklarında tedbir kararı kaldırılıncaya kadar verilmeyecek.

VAKA BAZLI ÇALIŞILACAK

Şiddet mağdurunun daha önce başka şikâyetinin, soruşturma ve/veya davasının bulunup bulunmadığının mutlaka kontrol edilecek. Süregelen şiddet vakalarının tespit edilmesi halinde şüpheli hakkında koruma tedbirlerine başvurulması hususunda yetkili makamların dikkati çekilecek. Şiddet uygulayanın geçmiş suç ve mükerrer şiddet kayıtları dikkatlice analiz edilerek vaka bazlı çalışılacak. Riskli durumların belirlenerek ek tedbirlerle ilgili makamlar uyarılacak

KOLLUKTA YÜRÜTÜLEN İŞLEMLERE İLİŞKİN KONTROL ÇİZELGESİ HAZIRLANACAK

Kolluk birimlerinin ilgili mevzuat çerçevesinde sorumlulukları kapsamında yapması gereken işlemlere ilişkin kontrol çizelgesi” hazırlanacak ve her olay için yapılan iş/işlemlerin bahse konu çizelgeye uygun ve eksiksiz bir şekilde yapılıp yapılmadığı kontrol edilecek.

ŞÖNİMLERİN PERSONEL VE İDARİ KAPASİTELERİ ARTIRILIYOR.

Valilikler tarafından Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri ŞÖNİMlerin 7/24 esasına göre görev yapmalarının sağlanması amacıyla yerel imkanlar dahilinde personel ve idari kapasiteleri artırılacak. Ayrıca 7/24 esasına göre görev yapan ŞÖNİMlerde sürekli kolluk personeli görevlendirilecek.

CEZAEVİ FİRARİLERİNE SIKI TAKİP

Kadına yönelik şiddet kapsamında tutuklu veya hükümlü şahısların takibi  için  ilgili kurumlar koordineli olacak. Firar ya da tahliye sonrasında şiddet mağdurlarına yönelik koruyucu/önleyici tedbirlerin ivedilikle alınacak.

İŞLEMLERİ HIZLANDIRMAK İÇİN TEBLİĞATLAR POSTA İLE DEĞİL KOLLUK YAPACAK

Adli makamlarca Tebligat Kanununun 2 nci maddesi kapsamında kolluk vasıtası ile tebligat yapılmasına ilişkin kararlar ivedilikle yerine getirilecek.

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir